Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η εταιρεία

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1977 με την επωνυμία Β. & Κ. ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ με κύρια δραστηριότητα την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών. Από τότε  συμμετείχε στην κατασκευή  Δημόσιων και Ιδιωτικών τεχνικών έργων είτε ως ανάδοχος είτε ως υπεργολάβος .

Το 1997 μετονομάστηκε σε ΕΡΓΟ-ΤΕΚ Ο.Ε. και συνέχισε την επιτυχημένη της πορεία κατασκευάζοντας έργα από όλο το φάσμα των έργων υποδομής. Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στην Β΄ Τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της ΓΓΔΕ με αρ. ΜΕΕΠ 17411.

Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες συντήρησης οδών με την συμμετοχή της στο έργο Λειτουργία και Συντήρηση  Ιόνιας Οδού στις Παρακάμψεις Άρτας και Αγρινίου. Ακολουθούν ενδεικτικά τα έργα στα οποία η εταιρεία είχε συμμετοχή ως ανάδοχος  ή υπεργολάβος.